ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №8 для одаренных детей города Павлодар

 

 

Картинки по запросу instagram  Картинки по запросу фейсбук

г. Павлодар, ул. Астана, 12
8 (7182) 53 47 14

Полезная информация

ГУ «Школа-лицей № 8 для одаренных детей» города Павлодара объявляет набор в школу по оказанию дополнительных платных услуг «Болашак»

Медицинский сотрудник 
8 (705) 268 30 17

Уполномоченный по правам ребенка РК
Телефон 111

 

Численность обучающихся в лицее
868 учеников

 


 

Объявление

 1 сентября 2019г. для учащихся 1 - 11-х классов в 10:00 состоится торжественная линейка "Саналы ұрпақ - жарқын болашақ"

 


 

Телефон доверия

8 (702) 179 95 63

 


 

Достижения

Международная Сатпаевская олимпиада

I место - Драганчук Антон - "Математическое направление", "Физика", 

"Математика" - Уколов Иван 

II место - "Физика" - Укибаев Ануар, Лим Владимир, Рахимжанов Динмухамед

"Химия" - Шерстобитова Ольга

III место - "Математика" - Горбатюк Святогор, Рахимжанов Динмухамед, Лим Владимир

"Информатика", "Программирование"- Гончаров Матвей

"Химия" - Колдашев Эмиль

 

Областной фестиваль робототехники "Казроботикс"

III место - "Кегельринг-квадро"- Конрат Елизавета(8Б), Никоноров Максим(8Б)

III место - "Слалом" - Васин Евгений(7В), Ахметов Арлан(7В). Педагог:Смаилов Р.А.

 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9  мая

II место - Команда юношей школы

III место - Команда девушек школы

 

Робототехника

II место - "Кегельринг-квадро"- Конрат Елизавета(8Б), Никоноров Максим(8Б). Педагог:Смаилов Р.А.

 

Международная Менделеевская олимпиада

III место - "Химия" - Черданцев Владислав(8В). Педагог:Молокова И.Н.

 


  

Государственные символы

Картинки по запросу билим ленд логотипКартинки по запросу кунделик логотип  Картинки по запросу айтест логотип  

Новости

КНИЖКА-ВОПРОСНИК 1

 

КНИЖКА-ВОПРОСНИК

 

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

 

Аудирование

1-м?тін

1) 22 наурызда к?н мен т?нні? ерекшелігі

A) К?н ?ыс?арады.

B) Т?н ?зарады.

C) К?н мен т?н те?еледі.

D) К?н ?зарады.

E) Т?н ?ыс?арады.

2) «Наурыз» с?зіні? ма?ынасы.

A) Жа?а к?н.

B) Жа?а жыл.

C) Жарапазан.

D) Ескі жыл.

E) Ескі к?н.

3) Наурыз мерекесіне с?йкес келмейтін н?с?а.

A) К?к шы?ады.

B) Мал т?лдейді.

C) А? к?бейеді.

D) Наурызк?же пісіріледі.

E) Даланы ?ар басады.

4) Сенімге с?йкес Наурызда ?р отбасына келетін жа?сылы? кіммен байланысты?

A) Аяз атамен

B) ?ыдыр атамен

C) ?ызыр бабамен

D) Ойсыл?арамен

E) ?амбар атамен

5) Наурызк?же пісірудегі сенім.

A) «Д?м-т?зымыз аралас?ан тату болайы?»

B) «Ауру-сыр?аудан, п?ле-жаладан аман ?ылсын»

C) "Наурыз к?жені тойып ішу керек, сонда жыл бойы то?шылы? болады!"

D) "?лыс о? болсын! А? мол болсын, ?айда барса жол болсын!"

E) «Ырыс толсын, жауын-шашын к?п болсын»

 

 

2-м?тін

6) М?тінде кездесетін бата-тілек.

А) «?уанышы? ??тты болсын!»

В) «Н?рестені? бауы берік болсын!»

С) «Ша?ыра?ы?  биік  болсын!»

D) «Жасы?а жас ?осылсын!»

Е) «?оса?ы?мен ?оса а?ар!»

7) Киіз ?йді? с?йегі -

А) ша?ыра?.

В) т?ндік.

С) алаша.

D) сырма?.

Е) туырлы?.

8) Киіз ?йді? ше?бер ?абыр?асын ??райтын н?с?а

А) жасты?.

В) кереге.

С) т?ндік.

D) к?рпеше.

Е) туырлы?.

9)Киіз ?йді? т?уелсіз мемлекетімізді? р?мізінде ?олданыл?ан б?лшегі.

А) Кереге.

В) Туырлы?.

С) Сы?ырлауы?.

D) Ша?ыра?.

Е) Туырлы?.

10)Боса?а?а  байланысты  ырым.

А) Боса?аны керме.

В) Боса?аны ?стама.

С) Боса?аны тазалама.

D) Боса?адан аттама.

Е) Боса?аны бояма.

 

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

 

1.Антоним бола алатын с?здер ?атарын белгіле?із.

A) ?стаз – о?ытушы.

B) ?айратты – жігерлі.

C) Жаман – нашар.

D) ?демі – с?лу.

E) А? – ?ара.

2.«Белый - черный» антоним с?здеріні? ?аза?ша аудармасын белгіле?із.

A) ?зын – ?ыс?а.

B) Биік – аласа.

C) ?лді – ?лсіз.

D) Жа?сы – жаман.

E) А? – ?ара.

 3.Біры??ай ?я? дауыссыз дыбысты с?здер ?атарын аны?та?ыз.

A) ?деби, жезде, б?где

B) Рухани, ?лем, жомарт

C) Тол?ын, пікір, санды?

D) ?сиет, т?ртіп, баспана

E) С?раныс, ермек, ?иын

 4.?аза? ?ліпбиінде алтыншы т?р?ан дыбысты аны?та?ыз.

A) з

B) д

C) ?

D) ж

E) г

 5.Ж?рна? жал?ан?ан дара с?зді табы?ыз.

A) ?ызыл шай.

B) Ата-анадай.

C) Кешегі.

D) Кешеден.

E) Баспас?з.

 6.К?п н?ктені? орнына тиісті сан есімді белгіле?із.

... сауса? бірдей емес.

A) Бес.

B) Он.

C) Бір.

D) Екі.

E) Жеті.

 7.Жина?ты? сан есімді к?рсеті?із.

A) Алтау.

B) Екі мы?.

C) Екі ж?з елу.

D) Он т?рт.

E) Алты.

 8.Болымсыз етістікті табы?ыз.

A) Жиналыстан ?ал(ма).

B) ?ызы? жарна(ма).

C) Атым Ал(ма).

D) Б?л шы?ар(ма).

E) Кітап бар(ма).

 9.С?йлем т?рін аны?та?ыз.
К?ктем. ?ара??ы дала.

A) Толымсыз с?йлем.

B) Жала? с?йлем.

C) Атаулы с?йлем.

D) Жайылма с?йлем.

E) Жа?ты с?йлем.

10.Бір т?улікте неше са?ат бар екенін аны?та?ыз.

A) Он т?рт.

B) Он екі.

C) Жиырма т?рт.

D) Отыз бір.

E) Жиырма екі.

11.Антоним с?здерді аны?та?ыз.

A) Басында, артында.

B) ?асында, ішінде.

C) Астында, ?стінде.

D) Жанында, алдында.

E) Алдында, ?асында.

12.Біры??ай ?я? дауыссыз дыбыстан бастал?ан  ма?алды табы?ыз.

A) Ж?мысы барды? ж?йкесі тыныш.

B) Батыр жарасыз болмас.

C) Б?рі со?ар жігіт б?ркінен белгілі.

D) Болат б?гілмес, морт сынар.

E) Жаманды? жа?ын, жа?сылы? алыс.

13.Т?бірлес с?здер ?атарын аны?та?ыз.

A) О?у, білім, ?ылым.

B) К?н, ай, жыл.

C) Біл, білім, білгіш.

D) Орынды?, озат, ора?.

E) Дос, доп, долы.

14.Ж?рна?тарды аны?та?ыз.

-ыншы, -інші, -ншы, -нші.

A) Реттік сан есімні? ж?рна?ы.

B) К?семшені? ж?рна?ы.

C) Етістіктен сын есім тудырушы ж?рна?.

D) Зат есімнен туынды сын есім жасаушы ж?рна?.

E) Зат есім жасаушы ж?рна?.

15.Демеулік шылау т?рлерін ажыраты?ыз.

-ау, -мыс, -міс.

A) Болжалды?.

B) Болымсызды?.

C) К?шейткіш.

D) Шектік.

E) С?раулы?.

16.Д?рыс ??рыл?ан с?йлемді белгіле?із.

A) К?л?шті? дарыны ?ншілік ?кесіні? бай?алды ?ндерінты?да?ан.

B) ?кесіні? ?ндерін ты?да?ан К?л?шті? ?ншілік дарыны бай?алды.

C) Дарыны бай?алды ?ншілік К?л?шті? ?ндерінты?да?ан ?кесіні?.

D) Бай?алды ?ндерін ?кесіні? дарыны ты?да?ан К?л?шті? ?ншілік.

E) ?ншілік ?ндерін бай?алды дарыны К?л?шті? ?кесіні? ты?да?ан.

17.Бастауышты? к?пше т?рдегі с?ра?ын аны?та?ыз.

A) Баспас?з деген не?

B) Кітап басу ісі ?ашан пайда болды?

C) Баспас?зді? ?андай т?рлері бар?

D) Баспас?зді? к?не т?рлеріне нелер жатады?

E) Баспас?з ж?йесіні? ?ызметі немен реттеледі?

18.Шы?ыс септігімен тіркесетін септеулікті табы?ыз.

A) Кешеден бері ?ауырт ж?мыс к?бейді.

B) Домбырамен ?н айтады немесе к?й шертеді.

C) Б?л сырды ?асым т?гіл досыма да айтпадым.

D) Ол саба??а бармады, себебі денсаулы?ы болмады.

E) Егер де кино?а барса?, ма?ан айт.

19.Cын есімнен жасал?ан аны?тауышты табы?ыз.

A) Жарыс?а он о?ушы ?атысты.

B) Сын?ан а?ашты кесті.

C) Сынып?а жа?а о?ушы келді.

D) ?аза?станды?тар со?ыс?а ?атысты.

E) Сынып екі топ?а б?лінді.

20.Ж?мба?ты? шешуін табы?ыз.

Білімні? жолбасшысы, ш?кіртті? ?олбасшысы.

A) Сынып.

B) Асхана.

C) Д?рігер.

D) ?стаз.

E) Сатушы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение

1-м?тін.

Рахымжан ?ош?арбаев

( 1924-1988ж.ж.)

Рахымжан ?ош?арбаевты? ?лы Отан со?ысында  жаса?ан ерлігі барша?а аян. Ол ал?аш?ыларды? бірі болып, Берлинде Рейхстагты? ?стіне ?ызыл ту тікті.

            Рахымжан А?мола облысыны? Астана?а жа?ын орналас?ан Тайт?бе селосыны? ма?ында?ы ?ыста?та?та д?ниеге келді. Ол ата-анасынан ерте айырылып, Тайт?бе  балалар ?йінде т?рбиеленді. 7 жылды? мектепті бітірген со?, осы арадан Балхаш ?аласында?ы фабрика-зауыт училищесіне (ФЗУ) жіберіледі.

            1942 жылы 18 жасында ?скер ?атарына келді. 1943 жылды? жазында офицерлік училищеде о?ыту?а сержанттарды? бір тобы іріктеліп алынды. Рахымжан осы топ?а ілігіп, Фрунзе ?аласында орналас?ан офицерлік училищеге келеді.

            Училищені 1944 жылды? ?азан ?азан айында т?мамдап, о?ан кіші лейтенант шені берілді.

Р.?ош?арбаев бірінші Беларусь майданыны? 3-п?рменді армиясына  1944 жыл?ы ?араша айыны? ортасында келіп жетті. Берлинні? ?зінде бол?ан со?ыстарда ол ?зіні? взводымен е? алды??ы шептерде болды. Осында  «Гимлерді? ?йінде» барлау взводыны?  командирі лейтенант ?ош?арбаев?а Рейхстаг?а ?ызыл  туды  тігу туралы тарихи жауынгерлік б?йры? берілді. «Гимлер ?йі»  мен Рейхстаг?а дейін ара ?ашы?ты? 360 метр ?ана, біра? ол ?зіні? солдаттарымен б?л ?анды метрлерді толассыз атыл?ан о?ты? астында 7 са?атта, жерге жабыса е?бектеумен ?тті. Рейхстаг?а ол  Григорий Булатов деген солдатпен бірге жетті ж?не б?йры?ты орындап, Рейхстагты? фронтанына туды тікті. Б?л с?уірді? 30-ы к?ні 18 са?ат 30 минутта бол?ан еді.  Тарихи ерлік жайында?ы б?л хабар б?кіл  ?скери б?лімдерді шарлады, баспас?зде ке?інен хабарланды.

            Б?рын?ыдай м?нтаздай, денесі тіп-тік, келбетті жігіт ?алпы. Омырауын  «?ызыл ту»,  «І-д?режелі Отан со?ысы» ордендері, «Берлинді ал?аны ?шін», «Варшаваны азат еткені ?шін» медальдары ажарландырып т?рды. «Жауынгерлік ?ызыл Ту» ордені  Рейхстаг?а ту тіккені ?шін  беріліпті.

«Халы? ?а?арманы» ата?ы Р. ?ош?арбаев?а 2001 жылы берілді. Рахымжан ?ош?арбаев 1988 жылы д?ниеден ?ткендіктен,          Батырды?  ж?лдызын тапсыру с?тіне ?ош?арбаевты? жары Рахила, ?ызы ?лия ж?не майдандас досы Ж.Жанасов ша?ырылды. Награданы тапсыру кезінде елімізді? Президенті Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев Р.?ош?арбаевты? батырлы? ерлігіне барынша жо?ары ба?а берді. Оны? т?рбиелік ж?не патриотты? м?нін атап айтты.

 

1.Рахымжан ?ош?арбаев ?андай ерлігімен  б?кіл елге  да??ы шы?ты?

A) Варшаваны азат еткені ?шін.

B) Беларусь майданында?ы ерлігі ?шін.

C) Брестті  азат еткені ?шін.

D) Берлинді азат еткені ?шін.

E) Бірінші болып,  Берлинде Рейхстагты? ?стіне ?ызыл ту тіккені ?шін.

2. Рахымжан ?ош?арбаев?а 2001жылы ?андай ата? берілді ?

A) Ке?ес Ода?ыны? Батыры.

B) Халы? Батыры.

C) Халы? ?а?арманы.

D) Халы? ?алаулысы.

E) Халы?ты? ?ор?аушысы.

3. Рахымжан ?ош?арбаевты? балалы? ша?ы ?алай ?тті?

A) Жетімдік пен ?иыншылы?ты к?п к?рді.

B) Ба?ытты ?мір с?рді.

C) Жа?ындары туыс?андары к?п болды.

D) Ерке болып ?сті.

E) ?кесімен бірге ?мір с?рді.

4.  Рахымжан ?ош?арбаев ерлігіні? ма?ыздылы?ы неде?

A) Батырлы? ж?не патриотты? м?нінде.

B) Е?бе??орлы? м?нінде.

C) Ата д?ст?рін д?ріптеу м?нінде.

D) Ана тілін ?астерлеу.

E) ?скери адамды ??рметтеу м?нінде.

5. М?тін  мазм?нына с?йкес ма?алды к?рсеті?із

A) Ер ?мітін ер а?тар,ер ата?ын ел са?тар.

B) Ерді? екі с?йлегені –  ?лгені.

C) Ерлік   елді? сыны.

D) Батыр жарасыз болмас.

E) Ер – ырысты? кілті.

 

2-м?тін

??стар

Орын  ауыстыратын  ж?не ?айтатын ??стар к?зге ?арай  ?йымшылды?пен  топ болып бірігеді. ?за? сапарлар кезінде к?птеген ??стар те?іздердегі  дауылдардан  немесе тауда?ы борандардан  ж?не  жырт?ыштардан ?лім-жетімге ?шырайды. Алыс сапар?а ?шу кездерінде оларды? то?та?ан  жерлерінде к?птеген ??старды адамдар аулап, атып алады.

?шу сапары  кезінде  тырналар  мен ?аздар тізіле ?шады.  Тізіле ?ш?анда  ?рбір ??с белгілі д?режеде бас?аларын да ?олдап отыратынын ?алымдар аны?тады. Егер ??сты? бірі ал?а ?зап шы?са, ол ?арсы к?шті?  арт?анын дереу сезеді де, б?рын?ы орнына  орналасады.

К?згі аспанда тырналар ?шып барады.  Оларды? ж?мса? ?ндерінен м??ды да сазды ?уен естіледі. ?шып кетер алдында ?аратор?айлар  ?здеріні?  ?яларына  ?айта оралып, «?оштасу  ?нін» са?аттап шыр?айды. ?аздар кеш ?шады. «?аз кетсе – ?ар келгені»,-  дейді ?алы? ?ш?ан  ??с ?а??ылын естіген  халы?.

??стар ?шу кезінде толы? т?ртіп са?тай отырып, ?йір-?йір болып ?шып кетеді.Тырналар ?шб?рыш жасап,  ?аздар б?рыш жасай  немесе до?а т?зеп ?шады. Кенет дабыл со?ылса, ??стар топтала ?алады. ?ауіп  басыл?анда,  ?атты дыбыс беріледі. Тырналар  ?айтадан с?нді ?шб?рыш?а   жиналады да, ?з орындарына  орналасады. С?йтіп, тырналар  ?йірі аспан к?гінде алыстай отырып, ал?ан ба?ытымен ?рі ?арай ?ша береді. 

??старды?  маусымды? ?шуы – таби?атты? тамаша ??былысы.

Ту?ан ?яларына, ?здеріні? таныс ?ыстау орындарына  жа?ылмастан жол салуда  ??стар нені басшылы??а алады? ??старда белгілі бір ерекше сезім бар екендігін, осыны? н?тижесінде олар белгілі  бір жерді д?л аны?тайтынды?тарын ?мір к?рсетіп отыр. 

Б?тен елдерде  ?ыстау  кезінде  ??стар ?здерін ?алай ?стайды?  ?немі ?йірімен ж?реді, ?я салмайды, ?н шыр?амайды.  Жергілікті  т?р?ындар оларда ?ыстап шы?атын б?лб?лдарды?, бозтор?айды?  тамаша ?нін еш?ашан естімеген. К?ктем жа?ындап келе жат?анын сезе салысымен, ??старды? биязы к?йі ?айда кетеді десе?ізші! Бірден тынышсызданып, ?лемді жа??ыры?тыра  Отанына оралу ?шін ы??айлы со??ан желді  асы?а к?теді.

Адамдардан айырмашылы?ы ж?не ??старды? е? басты ?асиеттері: ?андай жа?дай болса да,  Отанына  ?айтып келеді.

 

6.М?тінні? та?ырыбы.

А) К?з мезгілі.

В) ??старды? жылы жа??а ?шуы.

С) ??старды? досты?ы.

D) ??старды? ?мір с?ру ерекшіліктері.

Е) ?аздар ?шып барады.

7. ??старды? к?зде айтатын «?ні».

А) «Танысу ?ні».

В) «?оштасу ?ні».

С) «Жа?сы ?ні».

D) «К??ілді ?ні».

Е) «?демі»

8. ?азды? кеш ?шуымен байланыстыратын  таби?ат ??былысы.

А) Жа?быр жауады.

В) Жел т?рады.

С) ?ар жауады.

D) Т?ман т?седі.

Е) Боран болады.

9. М?тін бойынша ??старды? е? басты ?асиеті.

А) ?з тама?тарын табулары.

В) ?рпа?тарын ?сірулері.

С) ?н салулары.

D) Отанына ?айтып келулері.

Е) ?я басулары.

10. М?тінге с?йкес келетін ма?ал-м?тел.

А) Жа?сыдан ?йрен, жаманнан жирен.

В) А?ылды?а жан ?ымбат, а?ыма??а мал ?ымбат.

С) ?кеге ?арап ?л ?сер, ана?а ?арап ?ыз ?сер.

D) А?дамай с?йлеген, ауырмай ?леді.

Е) Ту?ан жердей жер болмас, ту?ан елдей ел болмас.

 

 

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

 ЗАВЕРШЁН


 

ГЕОМЕТРИЯ

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

 1.Радиус окружности с центром О равен  9.  Найдите хорду АВ, если

A) 27

B)

C) 9

D) 18

E)

 2.Если A(6; 12), B(3; 21), то длина вектора АВ равна

A)

B) 9

C) 10

D)

E)

 3.Дан вектор . Найдите длину вектора

A)

B)

C)

D)

E) 14

 4.Упростите выражение:

A)

B)

C)

D)

E)

 

 5.

Найдите .

A) 45°

B) 35°

C) 70°

D) 65°

E) 25°

 6.Какому промежутку принадлежит  длина вектора 

A)

B)

C)

D)

E)

 7.Найдите координаты , если  ,

A)

B)

C)

D)

E)

 8.Найти скалярное произведение , если А(–3;1), В(2;5), С(3; –2)

A) 24

B) 28

C) 26

D) 18

E) 27

 

 9.Найдите .

 

A)

B)

C)

D)

E)

10.Если A(1; – 2), B(4; 1), то длина вектора АВ равна

A) 2

B) 3

C) 2

D) 4

E)

11.Найдите  площадь  прямоугольника  ABCD с вершинами А(0; 1), В(4; 3) и D(1; –1).

A) 10

B) 50

C) 100

D) 20

E) 8

12.Найдите  площадь квадрата ABCD, если  А(–2; 0), В(2; 2).

A) 50

B) 300

C) 100

D) 10

E) 20

13.Меньшее основание равнобокой трапеции равно 3дм, боковая сторона равна 26 дм. Найдите большее основание, если высота трапеции равна

24 дм.

A) 25 дм

B) 26 дм

C) 24 дм

D) 27 дм

E) 23 дм

14.Площадь треугольника АВС равна 234 см2. Точка К делит сторону АВ в отношении 2:7. Найдите площадь треугольника КСВ.

A) 182 см2

B) 196 см2

C) 192 см2

D) 188 см2

E) 178 см2

15.На рисунке произвольный треугольник АВС, где АВ=10, АС=21, ВС=17, найдите BD

 

A) 8

B) 9

C) 7

D) 6

E) 5

16.Найдите площадь ромба ABCD с вершинами А(–3; 0), В(0; 5), С(3; 0) и D(0; –5).

A) 30

B) 60

C) 50

D) 10

E) 20

17.Медиана СМ треугольника АВС в 2 раза длиннее стороны АС. Найдите значение положительного числа а, если А(– 7;2), М(– 1;– 6) и С(– 5;а)

A) 12

B) 8

C) 9

D) 10

E) 11

18.Напишите уравнение прямой, проходящей через точку Т(1;3) и параллельно прямой, проходящей через точки М( ;7), К(3;3).

A)

B)

C)

D)

E)


 

19.Найдите сумму всех целых значений числа k, при которых угол между векторами  и  будет острым.

A) 5

B) 3

C) 6

D) 4

E) 0

20.Точка Е равноудалена от вершин треугольника АВС и находится внутри данного треугольника, . Найдите

A) 52°

B) 64°

C) 56°

D) 61°

E) 58°

Инструкция: «Вам предлагаются задания, в которых могут быть один или несколько правильных ответов. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

21.Выберите верное утверждение:

A) около любой  пирамиды можно описать сферу

B) в правильной пирамиде все боковые грани — равные равнобедренные треугольники.

C) в любую пирамиду можно как вписать сферу

D) площадь поверхности пирамиды равна половине произведения периметра основания на апофему;

E) нет правильного ответа

F) площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половине произведения периметра основания на апофему

G) все ребра правильной пирамиды равны;

H) боковые грани усеченной пирамиды – ромбы

22.Если наклонная длиной 12см составляет с плоскостью угол в 6, то значение длины её проекции на эту плоскость  принадлежит промежутку:

A) (0; 10)

B) (3; 8)

C) (5; 15)

D) (8; 14)

E) (1; 5)

F) (7; 10)

G) (7; 30)

H) (2; 4)

23.В прямоугольном треугольнике АВС   гипотенуза АВ=6, cosB=0,4.

Выберите промежутки  которым  принадлежит значение длины катета СВ:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

24.В треугольнике АВС угол С равен 9, АВ=5, ВС=4. то значение  sinA. принадлежит промежуткам:

A) (0,1; 0,7)

B) (0,2; 0,5)

C) (0,2; 0,65)

D) (0,5; 0,9)

E) (0,3; 0,6)

F) (0,1; 0,3)

G) (0,2; 0,85)

H) (0,4; 0,8)

25.Диагонали параллелограмма равны см и 5 см, а угол между ними 60?. Найдите его площадь

A) 15 см2

B) 19 см2

C) 15,5 см2

D) 10,5 см2

E) 17см2

F) 14 см2

G) 16 см2

H) 18 см2

26.Выберите формулы нахождения площади параллелограмма

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

27.Призма может иметь:

A) 4 грани

B) 8 вершин

C) 20 ребер

D) 27 ребер

E) 3 грани

F) 7 вершин

G) 16 плоских углов

H) 18 плоских углов

28.Если площадь полной поверхности куба равна 150, то значение его объёма принадлежит промежутку

A) (120; + ?)

B) (200; 300)

C) (90; 100)

D) (100; 200)

E) (240; 250)

F) (50; 120)

G) (130; + ?)

H) (10; 100)

29.Какому промежутку принадлежит  длина вектора 

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

30.Выберите признаки подобия треугольников

A) Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то … 

B) Если три стороны одного треугольника пропорциональны соответствующим трем сторонам другого треугольника, то …

C) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника и углы между этими сторонами равны, то …

D) Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника, и углы, образованные этими сторонами, равны, то …

E) Если два угла одного треугольника соответственно  равны двум углам другого треугольника, то ...

F) Если три угла одного треугольника соответственно равны трем углам другого треугольника, то …

G) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, и любая сторона первого треугольника равна соответствующей стороне другого треугольника, то …

H) Если три угла и три стороны одного треугольника соответственно равны трем углам и трем сторонам другого треугольника, то …

31.Если в окружности радиусом 25см, провести две параллельные хорды длиной 14см и 40см по одну сторону от центра, то значение расстояния между ними принадлежит промежутку

A) (8; 15)

B) (1; 3)

C) (10; 15)

D) (5; 14)

E) (11; 24)

F) (2; 8)

G) (1; 10)

H) (4; 5)

32.Найдите площадь треугольника со сторонами 26 см, 28 см и 30 см.

A) 672 см2

B) 272 см2

C) 168 см2

D) 84 см2

E) 72 см2

F) 288 см2

G) 336 см2

H) 168 см2

33.Осевое сечения конуса – равносторонний треугольник со стороной 10 см, тогда высота конуса равна

A) см

B) см

C) см

D) см

E) см

F) см

G) см

H) см

34.Средняя линия трапеции равна  13,3 см, основания трапеции относятся как  5:2. Найдите большее основание

A) 14 см

B) 33 см

C) 18 см

D) 7,6 см

E) 9,5 см

F) 3,8 см

G) 19 см

H) см

35.Численное значение площади поверхности и объема шара равны. Найдите радиус шара:

A) 7

B) 10

C) 6

D) 3,5

E) 4                     

F) 5

G) 5,5

H) 3

36.Данному рисунку соответствует равенство

В

С

F

A            K                 D                D

 

A) АВ=СD

B) DK=DF

C) BC=AD

D) CD–AB=AD–BC

E) АВСВ=AD–FD

F) АВ+ВС=СD+DA

G) CF=AK

H) AB+CD=BC+AD

37.Если в окружности радиусом 25см, провести две параллельные хорды длиной 14см и 40см по одну сторону от центра, то значение расстояния между ними принадлежит промежуткам:

A) (2; 8)

B) (10; 15)

C) (1; 10)

D) (11; 24)

E) (4; 5)

F) (1; 3)

G) (8; 15)

H) (5; 14)

38.В треугольнике АВС проведена медиана ВМ=8 см. Угол С равен 4, угол МВС равен 3. Найдите длину АС.

A) 5 см

B)  см

C) см

D) см

E) см

F)  см

G) см

H) см

39.Найдите отношение объемов цилиндра и конуса, вписанных в один и тот же шар, если высота и цилиндра и конуса равна радиусу шара:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

40.В прямой треугольной призме стороны основания равны 10, 17 и 21, а высота 18, тогда числовое значение площади сечения, проведённого через боковое ребро и меньшую высоту основания, находится на интервале:

A) [100; 140]

B) [70; 100]

C) [80; 110]

D) [150; 200]

E) [160; 240]

F) [90; 120]

G) [100; 130]

H) [120; 180]

 

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ ГЕОМЕТРИЯ

 ЗАВЕРШЁН


 

ФИЗИКА

 

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

 1.За единицу мощности в СИ принимают: работу

A) в 1 кВт, совершаемую за 1 час.

B) в 1 Джоуль, совершаемую за 1 секунду.

C) в 1 Джоуль, совершаемую за 1 минуту.

D) в 1 кДж, совершаемую за 1 час.

E) в 1 Ватт, совершаемую за 1 секунду.

 2.Тело падает с некоторой высоты без начальной скорости. В момент падения на Землю его скорость равна 30 м/с. Высота падения тела

(g = 10 м/с2)

A) 90 м

B) 180 м

C) 45 м

D) 60 м

E) 22,5 м

 3.Пружина жесткостью 2000 Н/м под действием внешней силы  удлинилась на 3 см. Потенциальная энергия растянутой пружины равна

A) 0,9 Дж

B) 0,6 Дж

C) 9 Дж

D) 6 Дж

E) 0,15 Дж

 4.Тело массой 50 кг находится на высоте 4 м над землей. Потенциальная энергия тела относительно земли  (g = 10 Н/кг)

A) 3200 Дж

B) 2000 Дж

C) 4000 Дж

D) 1250 Дж

E) 2500 Дж

 5.Испарение молекул с поверхности твердого тела называется…

A) конденсацией

B) деформацией

C) аннигиляцией

D) сублимацией

E) кристаллизацией

 6.На  VT – диаграмме наименьшее давление соответствует

V

T

1

2

3

4

5

 

A) изобаре 3

B) изобаре 5

C) изобаре 2

D) изобаре 4

E) изобаре 1

 7.При понижении температуры диффузия происходит медленнее потому, что

A) уменьшаются промежутки между молекулами

B) изменяются размеры молекул

C) не изменяется кинетическая энергия молекул

D) увеличивается скорость движения молекул

E) уменьшается скорость движения молекул

 8.На рисунке изображен график зависимости ЭДС индукции, наведенной в прямоугольной рамке, от времени вращения. Амплитуда  ЭДС индукции равна…

0

t,c

50

0,4

0,2

0,6

-50

 

A) 50 В

B) 10 В

C) 25 В

D) 30 В

E) 20 В

 9.По аналогии механических и электромагнитных колебаний, потенциальная энергия механических колебаний, для электромагнитных колебаний соответствует…

A) энергии вращения

B) потенциальной энергии

C) энергии электрического поля

D) энергии магнитного поля

E) внутренней энергии

10.Явление, доказывающее поперечность световых волн, называется

A) дисперсия.

B) дифракция.

C) рассеяние.

D) поляризация.

E) интерференция.

11.Тело трогается с места, двигаясь с ускорением 5 м/с2 , и проходит путь равный 90 м. Время разгона при этом составляет

A) 4 с

B) 10 мин

C) 6 с

D) 4000 с

E) 67 мин

12.Сила притяжения к Земле (радиус- Rз) уменьшилась в 49 раз на расстоянии от ее центра, равном

A) 7 Rз

B) 9 Rз

C) 2 Rз

D) 16 Rз

E) 4 Rз

13.На графике представлена зависимость высоты поднятия тела от времени подъема. Изменение потенциальной энергии тела, массой 2 кг за первые

 8 с составляет (g=10 м/с2)

 

A) 16 Дж.

B) 40 Дж.

C) 64 Дж.

D) 32 Дж.

E) 80 Дж.

14.Баллон вместимостью V1=0,2 м3, содержащий газ под давлением

р1=5·105 Па, соединяют с баллоном вместимостью V2=0,8 м3, из которого воздух выкачан. Если температура постоянна, то давление р2, установившееся в сосуде, равно

A) 104 Па

B) 2·105 Па

C) 105 Па

D) 106 Па

E) 2·103 Па

15.При нагревании газа  в закрытом сосуде давление увеличивается в 16 раз, а средняя квадратичная скорость…..

A) увеличится в 16 раз

B) уменьшится в 16 раз

C) увеличивается в 8 раз

D) уменьшится в 4 раза

E) увеличится в 4 раза

16.Рентгеновская трубка работает под напряжением 40 кВ. Кинетическая энергия электрона, достигшего анода, равна   ( )

A)

B)

C)

D)

E)

17.Расстояние от карандаша до его изображения в плоском зеркале 50 см. Карандаш отодвинули от зеркала на 10 см. Расстояние между карандашом и его изображением стало

A) 70 см

B) 60 см

C) 40 см

D) 50 см

E) 30 см

18.Импульс тела массой 200 г при движении по окружности со скоростью

0,5 м/с, через четверть периода изменится на

A) 200 г?м/с

B) 100 г?м/с

C) 0,2 кг?м/с

D) 0,1 кг?м/с

E) 0,14 кг?м/с

19.В алюминиевой кастрюле, массой 800 г нагревается 10 л воды от 100 С до кипения. Количество теплоты, затраченное на нагревание кастрюли и воды равно

A) 2836,2кДж

B) 2956,2 кДж

C) 3846,2кДж

D) 1956,2 кДж

E) 1856,2кДж

20.В идеальном колебательном контуре колебания заряда происходят по закону . Промежуток времени через который, от начала колебаний, энергия магнитного поля в катушке будет в 3 раза меньше энергии электрического поля в конденсаторе

A)

B)

C)

D)

E)

Инструкция: «Вам предлагаются задания, в которых могут быть один или несколько правильных ответов. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

21.Тепловая машина – устройство, преобразующее

A) энергию сгорания топлива в механическую работу

B) механическую энергию в тепловую

C) механическую энергию в электрическую

D) электрическую энергию в световую

E) механическую энергию в световую

F) тепловую энергию в механическую

G) световую энергию в электрическую

H) электрическую энергию в механическую

22.Масса измеряется в

A) центнерах

B) килограммах

C) секундах

D) граммах

E) литрах

F) ньютонах

G) миллилитрах

H) метрах

23.Жёсткость данного куска проволоки k. Жёсткость половины этого куска проволоки

A) 4 k

B)

C) 1,5 k

D)

E) 2 k

F) k

G) 3 k

H) 2,5 k

24.Конец поршня опущен в воду. При вытягивании поршня  вода поднимается вверх вслед за поршнем потому что

A) воздух легче воды

B) при подъеме поршня между ним и водой образуется пустое пространство, а вода обладает свойством заполнять пустое пространство

C) вода легче воздуха

D) плотность воды меньше плотности воздуха

E) молекулы воды притягиваются молекулами поршня

F) при подъеме поршня между ним и водой образуется пустое пространство Давление под поршнем понижается. Под действием атмосферного давления воздуха вода поднимается вверх

G) поршень своим движением увлекает воду

H) давление воды меньше давления воздуха

25.При изотермическом процессе

A)  = const

B) V = const

C)  = const

D) pV = const

E) р = const

F) T = const

G) законГей- Люссака

H) закон Бойля - Мариотта

26.Выражение «удельная теплота плавления свинца 25 кДж/кг» означает, что при плавлении свинца

A) массой 1 кг выделяется энергия 25 кДж

B) массой 1 т поглощается энергия 25 МДж

C) массой 1 кг поглощается энергия 25 кДж

D) массой25 кг выделяется энергия 1 Дж

E) массой 1 кг поглощается энергии 25000 Дж

F) объемом 1 м3 выделяется энергия 25 кДж

G) объемом 1 м3 выделяется энергия 1 Дж

H) объемом 1 дм3 выделяется энергия 25 кДж

27.При силе тока 0,3 А и напряжении 220 В лампочка потребляет мощность

A) 0,733 кВт

B) 0,066 кВт

C) 220 Вт

D) 2 Вт

E) 19,8 Вт

F) 733 Вт

G) 50 Вт

H) 66 Вт

28.При сообщении конденсатору заряда 5·10-6 Кл его энергия оказалась равной 0,01 Дж. Напряжение на обкладках конденсатора

A) 4·105 В

B) 4·102 В

C) 4·103 В

D) 4 кВ

E) 4·104 В

F) 4·106 В

G) 400 В

H) 4000 В

29.Условия параллельного соединения

A)

B) R1 = R2 = R3

C) U= U1 + U2

D) R = const

E) C = C1 + C2

F) U = const

G) I = const

H) I =I1 = I2 = I3

 

30.Электровоз, мощность которого 400 кВт при движении со скоростью

72 км/ч достигает силы тяги

A) 150 кН

B) 4000Н

C) 150000 Н

D) 20 кН

E) 100 кН

F) 40000 Н

G) 1500 Н

H) 20000 Н

31.Материальная точка совершает гармонические колебания. При амплитудных смещениях максимальные значения принимают

A) ?, F, Ep

B) ?

C) Ek, Ep

D) a, F, Ep

E) F, Ep

F) Ek

G) a

H) Ek, F

32.Ускорение колебаний по заданному уравнению х=10cos?t через 2с, равно

A) ?100? м/с2

B) ?0,1 км/с2

C) ?1000 м/с2

D) ?100 м/с2

E) ?0,1 м/с2

F) ?1 м/с2

G) ?10 м/с2

H) ?10?2 м/с2

33.С крыши, находящейся на высоте 20 м от поверхности земли, падает льдинка, сопротивлением воздуха пренебречь. Средняя скорость падения равна

A) 12 м/с

B) 20 м/с

C) 72 км/ч

D) 100 м/с

E) 54 км/ч

F) 15 м/с

G) 10 м/с

H) 36 км/ч

34.Два литра воды при температуре 500C смешали с четырьмя килограммами воды при температуре 200C. Установившаяся температура воды

A) 450С

B) 350С

C) 150С

D) 50С

E) 400С

F) 300С

G) 17,50С

H) 100С

35.Кинетическая энергия молекул азота концентрацией 4·1025 м-3 под давлением 12 ТПа

A) 48·1013 Дж

B) 16 ТДж

C) 16·1013 Дж

D) 45·10-14 Дж

E) 4,5·10-13 Дж

F) 0,45 пДж

G) 480 ТДж

H) 1,6·1014 Дж

36.Значение и направление напряженности поля взаимодействующих зарядов, у которых силовые линии полей расположены вдоль оси ординат и равны Е1=4 кВ/м, Е2=-9 кВ/м, Е3=15 кВ/м, Е4=-4 кВ/м, составляет

A) 6 кВ/м, вправо

B) 60 гВ/м, вверх

C) 6 кВ/м, вверх

D) 6000В/м, вниз

E) 60 гВ/м, вправо

F) 6 кВ/м, вниз

G) 6000 В/м, вправо

H) 6000 В/м, вверх

37.Оптическая сила линзы D = -5 дптр. Значит, это линза

A) рассеивающая; с фокусным расстоянием 50 см

B) рассеивающая; с фокусным расстоянием 5 см

C) собирающая; с фокусным расстоянием 0,2 м

D) рассеивающая; с фокусным расстоянием 0,2 м

E) собирающая; с фокусным расстоянием 5 см

F) собирающая; с фокусным расстоянием 20 см

G) собирающая; с фокусным расстоянием 50 см

H) рассеивающая; с фокусным расстоянием 20 см

38.Волны от упавшего в воду камня дошли через 5 с, при этом за 10 с было 10 всплесков, а расстояние между соседними гребнями было 15 см. Камень упал на расстоянии от берега, равном

A) 33 см

B) 0,33 м

C) 0,75 м

D) 7,5 м

E) 75 см

F)  м

G) 750 см

H) 300 см

39.Температура, до которой нагреется водород массой 4 кг, если его внутренняя энергия увеличилась на 250 кДж, а начальная температура газа составляла 70С, равна   (Мводорода=2г/моль, R= 8,31 Дж/(моль·К))

A) -270 К

B) 170С

C) 290 К

D) 20С

E) -5430С

F) -170С

G) 270 К

H) -20С

40.Две параллельные металлические пластины, находящиеся на расстоянии 0,4 м друг от друга, заряжены до разности потенциалов 8 кВ. На заряд 4·10-4 Кл, находящийся между пластинами, будет действовать сила

A) 8 Н

B) 8000 мН

C) 4 Н

D) 12,8 мН

E) 12,8 Н

F) 128 Н

G) 128 мН

H) 16 мН

 

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИКА

 ЗАВЕРШЁН


 

ХИМИЯ

 

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

 1.Межмолекулярная водородная связь характерна для

A) CH4

B) C6H6

C) C2H6

D) NaH

E) C2H5OH

 2.Ковалентная неполярная связь в молекуле

A) KF

B) HCl

C) H2O

D) O2

E) C2H5OH

 3.С наибольшей скоростью при обычных условиях происходит взаимодействие воды с

A) свинцом

B) кальцием

C) железом

D) оловом

E) алюминием

 4.Металл, который замедляет процесс коррозии железа

A) никель

B) цинк

C) серебро

D) олово

E) медь

 5.Для схемы превращение формула недостающего вещества

A)

B)

C)

D)

E)

 6.Состав корунда выражается формулой

A)

B)

C)

D)

E)

 7.Основной промышленный способ получения алкадиенов

A) дегидрирование алканов

B) гидрирование алкенов

C) дегидратация спиртов

D) гидрирование алкинов

E) гидратация алкенов

 8.Ближайшие гомологи бутина – 1

A) ацетилен и октин – 1

B) пентин –1 и гексин – 1

C) пентин –2 и гексин – 2

D) ацетилен и пентин – 1

E) пропин и пентин – 1

 9.Пары ртути ядовиты, поэтому, разлитую ртуть можно собрать, посыпав на ней серой, так как образуется безвредное вещество

A) сульфид ртути (II)

B) сульфит ртути (I)

C) сульфат ртути (II)

D) сульфид ртути (I)

E) сульфит ртути (II)

10.Оксид неизвестного элемента имеет молярную массу 152 г/моль.Этим элементом является

A) алюминий

B) калий

C) олово

D) селен

E) хром

11.Ряд элементов, где сначала металлические свойства растут, а затем уменьшаются

A) бор, бериллий, литий

B) бор, литий, магний

C) натрий, калий, рубидий

D) калий, кальций, рубидий

E) алюминий, магний, натрий

12.Вещество с ковалентной полярной связью и атомной кристаллической решеткой

A)

B)

C)

D)

E)

13.Не является качественной реакцией на соли угольной кислоты:

A)

B)

C)

D)

E)

14.Если при растворении серебра в кислоте происходит выделение бесцветного газа, буреющего на воздухе, то использовалась кислота

A) концентрированная азотная

B) разбавленная серная

C) концентрированная серная

D) соляная

E) разбавленная азотная

15.Веществом С в цепи превращений:  может быть

A) бутан

B) бутадиен-1,3

C) 3,4-дихлорбутен-1

D) циклобутан

E) полидиен

16.При гидролизе хлорида фосфора  образовалось 2,5 моль хлороводорода. Масса образовавшегося при этом

A) 73,5 г

B) 24,5 г

C) 98 г

D) 36,75 г

E) 49 г

17.Объем кислорода необходимый для протекания окислительно-восстановительного процесса, если количество вещества равно

 4 моль

A) 82,6 л

B) 89,6 л

C) 33,6 л

D) 67,2 л

E) 44,8 л

18.Вещество Х и сумма коэффициентов в реакции

:

A) ; 9

B) ; 8

C) ; 7

D) ; 6

E) 10

19.Формула органического вещества, если при его симметричном крекинге образуется углеводород, из которого получают кислородсодержащее органическое вещество  состава: W(C) = 60%, W(O) = 26,7%,

W(H) = 13,3%

A) C3H8

B) C5H10

C) C6H14

D) C8H16

E) C4H10

20.Смесь карбоната и гидрокарбоната натрия массой 200 г нагрели до постоянной массы, после чего масса остатка составила 193,8 г. Массовая доля гидрокарбоната натрия в смеси (%)

A) 8,4

B) 17,6

C) 91,6

D) 83,2

E) 16,8

Инструкция: «Вам предлагаются задания, в которых могут быть один или несколько правильных ответов. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

21.Является веществом

A) кусочек мела

B) медная монета

C) стальная проволока

D) капля росы

E) хлор

F) ртуть

G) кристалл медного купороса

H) кислород

22.Вещества, образованные одинаковыми атомами

A) молекула

B) смесь

C) неметалл

D) химический элемент

E) соединение

F) сложное вещество

G) простое вещество

H) металл

23.К физическим явлениям относят

A) потемнение серебра

B) окисление металла

C) облачность

D) скисание

E) гниение

F) плавление

G) ржавление

H) горение

24.Процесс окисления представлен схемой

A) S+6?S0

B) Al0?Al+3

C) Cl-1 ? Cl0

D) Cl+5? Cl-1

E) Cl0? Cl-1

F) Mn+7? Mn+2                                                                                                                     

G) S-2? S+4

H) Cr+6? Cr3+

25.Основными оксидами являются

A)

B) BaO

C)

D)

E)

F) NO

G)

H) FeO

26.Мягкими металлами являются

A) вольфрам                                                                                                                         

B) рубидий

C) калий

D) натрий

E) тантал

F) бериллий

G) хром

H) осмий

27.Реакции получения полимеров

A) крекинг декана

B) гидролиз триолеата

C) получение полипептида глицина                                                                                    

D) полимеризация этилена

E) разложение метана

F) замещение бензола с хлором

G) горение этанола

H) гидрирование масла

28.Полисахариды

A) глюкоза

B) крахмал

C) лактоза

D) мальтоза

E) фруктоза

F) сахароза

G) целлюлоза

H) дезоксирибоза

29.Полимер и его средняя молекулярная масса, если степень полимеризаци 1800

A) (полистирол) = 187200

B) (поливинилхлорид) = 137500

C) (фенолформальдегид) = 227900

D) (полиэтилен) = 50400

E) (полиметилметакрилат) = 210000

F) ((полипропилен) = 84000

G) (нитрон) = 142500

H) (тефлон) = 250000

30.Молекулярная масса этилпропилового эфира равна:

A) 92

B) 90

C) 88

D) 92

E) 86

F) 95

G) 93

H) 87

31.Ослабление металлических свойств происходит в группе элементов

A) Zn, К, Pb

B) Na, Mg, Al

C) Fe, Zn, Al

D) Pb, Sn, Ge

E) Co, K, Ag

F) Na, K, Rb

G) Pb, Cu, К

H) Fe, Na, Au

32.Не будет происходить видимых изменений, если  разбавленном растворе одновременно окажутся ионы

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

33.В твердом состоянии атомную кристаллическую решетку имеют

A) оксид углерода

B) алмаз

C) железо

D) вода

E) бор

F) оксид кремния

G) йод

H) фосфор

34.Степени окисления +2 и +4 могут проявлять элементы

A) C

B) Cl

C) N

D) O

E) Fe

F) S

G) Ne

H) P

35.Одноатомные спирты можно получить в одну стадию

A) гидратацией алкинов

B) дегидрированием алканов

C) гидрированием алкенов

D) крекингом нефти

E) дегидрированием алкинов

F) восстановлением кетонов

G) окислением альдегидов

H) гидратацией алкенов

36.Массовые отношения атомов элементов в соединениях относятся как

m(С) : m (H) : m(O) = 6:1:4

A) масляная кислота

B) янтарная кислота

C) 2-метилпропановая кислота

D) валериановая кислота

E) акриловая кислота                                                                                                           

F) пропионовая кислота

G) капроновая кислота

H) 3-метилбутановая кислота

37.Элементы с равным числом электронных уровней в атомах

A) калий

B) йод

C) водород

D) франций

E) литий

F) фосфор

G) золото

H) алюминий

38.Химический элемент, не имеющий аллотропных модификаций

A) Р

B) H

C) N

D) С

E) Si

F) S

G) O

H) В

39.В схеме превращений:                                                                                                                          CH3 –CH3?A ? B? C ? D ? E? NH2CH2COOH

неизвестными веществами A, B, C, D, E могут быть

A) этилен, этанол, уксусный альдегид, уксусная кислота, этиламин

B) ацетилен, ацетальдегид, этилен, уксусная кислота,хлоруксусная кислота

C) этилен, этиловый спирт, уксусный альдегид, уксусная кислота, диэтиламин

D) этилен, этиловый спирт, ацетальдегид, уксусная кислота,хлоруксусная кислота

E) бромэтан, этанол, уксусная кислота,хлоруксусная кислота, фторуксусная кислота

F) этилен, ацетилен, ацетальдегид, уксусная кислота,хлоруксусная кислота

G) бромэтан, этиловый спирт,этаналь, фторуксусная кислота, уксусная кислота

H) метан, ацетилен, ацетальдегид, уксусная кислота, фторуксусная кислота

40.При действии на смесь меди и цинка массой 0,2 г раствором соляной кислоты выделилось 0,04 л газа (н.у.). Содержание цинка в смеси

A) 91 %

B) 70 %

C) 58 %                                                                                                                                  

D) 72 %

E) 41 %

F) 69 %

G) 83 %

H) 59 %

 

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ ХИМИЯ

 ЗАВЕРШЁН


 

БИОЛОГИЯ

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

 1.Плод огурца называют

A) многосемянкой

B) многокостянкой

C) многоорешком

D) ягодой

E) тыквиной

 2.Плод стручок у

A) Дурмана

B) Редьки

C) Пшеницы

D) Гороха

E) Кукурузы

 3.Самый распространенный увеличительный прибор для рассмотрения мелких предметов

A) Лупа

B) Бинокль

C) Перископ

D) Телескоп

E) Прицел

 4.Одноклеточные животные питаются

A) Вирусами

B) Грибами

C) Лягушками

D) Бактериями

E) Рыбами

 5.Цианея является представителем

A) круглых червей

B) плоских червей

C) членистоногих

D) моллюсков

E) кишечнополостных

 6.Чувствительный волосок у гидры имеют клетки

A) стрекательные

B) кожно-мускульные

C) пищеварительные

D) нервные

E) промежуточные

 7.Необходим для нормального протекания в организме окислительно-восстановительных процессов, участвует в образовании гормонов надпочечников

A) А

B) С

C) Е

D) PP

E) К

 8.Скелет головы включает

A) Грудную клетку

B) Позвоночник

C) Лопатки

D) Череп

E) Ключицу

 9.Впервые опроверг теорию самозарождения жизни, поставив опыт на гнилом мясе

A) Аристотель

B) Ф.Бэкон

C) К.Линней

D) Ф.Реди

E) Л.Спалланцани

10.Крахмал, целлюлоза, хитин, гликоген относятся к группе

A) полисахариды

B) дисахариды

C) моносахариды

D) фосфолипиды

E) белки

11.Функция весенних побегов хвоща

A) Размножения

B) Роста

C) Защитная

D) Выделения

E) Передвижения

12.Имеют два ядра

A) Диффлюгия

B) Бодо

C) Амеба

D) Инфузория

E) Вольвокс

13.У круглых червей отсутствует

A) репродуктивная система

B) гидроскелет

C) дыхательная система

D) пищеварительная система

E) нервная система

14.Нефрон состоит из

A) Капсулы, извитого канальца, клапанов

B) Капсулы, капиллярного клубочка, извитого канальца

C) Коркового вещества почки, капсулы

D) Клапанов, извитого канальца

E) Капиллярного клубочка, желудочков

15.Энергетический обмен – это процесс

A) Теплорегуляции

B) Потребление энергии солнца

C) Биосинтеза белка

D) Окисление органических веществ клетки с освобождением энергии

E) Удаление жидких продуктов распада

16.Гипотеза Опарина в науке носит название теории

A) Самозарождения жизни

B) Эволюционной

C) Харди - Вайнберга

D) Панспермии

E) Коацерватной

17.Главная заслуга в раскрытии движущих сил эволюции принадлежит

A) К.Линнею

B) В.Вернадскому

C) А.Северцову

D) Ч.Дарвину

E) Ж.Ламарку

18.Формируется под влиянием общества, его нормы, морали, законов этики, правил поведения, уставов и т.д.

A) Потребности организма

B) Память человека

C) Психика человека

D) Внимание человека

E) Поведение человека

19.Полыми мышечными органами являются

A) язык

B) сердце

C) яичники

D) кожа

E) печень

20.Количество пар аутосом у мужчин и женщин

A) 44

B) 22

C) 23

D) 46

E) 92

Инструкция: «Вам предлагаются задания, в которых могут быть один или несколько правильных ответов. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

21.К семейству лилейных относится

A) гиацинт

B) рожь

C) кукуруза

D) безвременник

E) пырей

F) рис

G) касатик

H) тюльпан

22.Параллельное жилкование листьев имеют

A) ландыш

B) подорожник

C) бегония

D) груша

E) клещевина

F) кукуруза

G) клен

H) пшеница

23.Стержневую корневую систему имеют

A) фасоль

B) мятлик

C) пшеница

D) просо

E) тыква

F) одуванчик

G) ячмень

H) кукуруза

24.Выберите животных отряда непарнокопытных

A) тапир

B) олень

C) свинья

D) жираф

E) лошадь

F) морж

G) носорог

H) антилопа

25.Хлоропласты имеет

A) лейшмания

B) диффлюгия

C) вольвокс

D) амеба

E) инфузория

F) арцелла

G) эвглена

H) лямблия

26.Циста у простейших выполняет функции

A) выделения веществ

B) питания

C) полового размножения

D) движения

E) активного дыхания

F) бесполого размножения

G) расселения и распространения

H) приспособления к неблагоприятным условиям

27.К большому кругу кровообращения человека относится

A) правый желудочек

B) легочная вена

C) легкое

D) левое предсердие

E) аорта

F) сонная артерия

G) верхняя полая вена

H) легочная артерия

28.Органы дыхания

A) бронхи

B) пищевод

C) ротовая полость

D) гортань

E) глотка

F) диафрагма

G) трахея

H) обонятельные луковицы

29.К немембранным органеллам клетки относятся

A) центриоли

B) лизосомы

C) митохондрии

D) ядрышко

E) рибосомы

F) пластиды

G) ядро

H) комплекс Гольджи

30.Защитную предупреждающую окраску имеют:

A) тушканчик

B) крокодил

C) божья коровка

D) рыба-игла

E) морской конек

F) тушканчик

G) нарывник

H) пчела

31.Характерные особенности образовательной ткани

A) защищает растение

B) содержит хлоропласты

C) за счет деление клеток растение растет

D) обеспечивает газообмен и испарение

E) имеет пробку

F) находится на верхушке побега

G) у них тонкие оболочки

H) выполняет функцию каркаса

32.Для крокодилов характерны

A) плавательные перепонки на задних конечностях

B) живорождение

C) сердце 4 камерное

D) роговые щитки на теле

E) перепонки на передних конечностях

F) сердце 3 камерное

G) сердце 2 камерное

H) тонкая чешуя

33.К признакам насекомоядных млекопитающих относятся

A) резцы хорошо развиты

B) зубы мало различаются по форме

C) хорошо развито обоняние

D) хорошо развиты коренные зубы

E) многочисленны по числу видов

F) хорошо развиты клыки

G) конечности в виде ласт

H) небольшой головной мозг

34.Неверное утверждение

A) в сутки выделяется до 1,5 литров пота

B) кожа убивает микробы

C) кожа-орган осязания

D) кожа выделяет гормоны

E) кожа выполняет функцию дыхания

F) ногти, волосы- производные кожи

G) кожа выполняет функцию всасывания

H) кожа состоит из трех слоев

35.В состав желудочного сока входит

A) птиалин

B) лизоцим

C) химозин

D) пепсин

E) мальтаза

F) желчь

G) амилаза

H) соляная кислота

36.В состав литосферы входят

A) тропосфера

B) базальтовый слой

C) атмосфера

D) моря

E) океаны

F) осадочные породы с гранитом

G) стратосфера

H) почва

37.В состав нуклеотида ДНК входят

A) дезоксирибоза

B) фруктоза

C) глюкоза

D) остаток фосфорной кислоты

E) аминокислоты

F) глицерин

G) жирные кислоты

H) азотистое основание

38.Неправильное утверждение

A) колбочки-рецепторы сумеречного света

B) вестибулярный аппарат находится в среднем ухе

C) улитка составляет 2,5 витка

D) от яркого света зрачок сужается

E) от яркого света зрачок расширяется

F) при близорукости лучи не достигают сетчатки

G) аккомодация-изменение кривизны хрусталика

H) желтое пятно-скопление колбочек

39.Особенности гладкой мышечной ткани

A) волокна поперечно исчерчены

B) клетки многоядерные

C) клетки веретенообразные

D) клетки одноядерные

E) прикрепляется к скелету

F) клетки безъядерные

G) составляет стенки внутренних органов

H) состоит из нейронов

40.Для карбона  характерны

A) образование залежей каменного угля

B) появление голосеменных

C) развитие сумчатых млекопитающих

D) появление акул

E) пышное развитие кораллов

F) начало «века динозавров»

G) появление человека

H) вымирание древовидных папоротников

 

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ БИОЛОГИЯ

 ЗАВЕРШЁН


 

ГЕОГРАФИЯ

 

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

 1.Евразию на севере омывает океан

A) Южный

B) Северный Ледовитый

C) Индийский

D) Атлантический

E) Тихий

 2.Самый глубокий участок Тихого океана

A) Курило-Камчатский желоб

B) Марианский желоб

C) Филиппинский желоб

D) Желоб Кермадек

E) Желоб Тонга

 3.Относительно устойчивые участки земной коры

A) геосинклинали

B) рифты

C) платформы

D) разломы

E) щиты

 4.Доказала на практике единство Мирового океана экспедиция

A) Христофора Колумба

B) Фернана Магеллана

C) Васко да Гамы

D) Америго Веспуччи

E) Витуса Беринга

 5.Самый большой природный комплекс

A) Географическая оболочка

B) Литосфера

C) Мировой океан

D) Природная зона

E) Гидросфера

 6.Первый создатель географической карты

A) Аристотель

B) Птолемей

C) Эратосфен

D) Геродот

E) Страбон

 7.Поселок Шахтинск входит в городскую агломерацию

A) Караганды

B) Атырау

C) Жезказгана

D) Павлодара

E) Костаная

 8.Научно-этнографическая статья «Очерки Джунгарии» написана

A) Ш.Ш.Уалихановым

B) П.П.Семеновым

C) И.В.Мушкетовым

D) М.Кашгари

E) К.Жалаири

 9.В Семее налажена сборка

A) комбайнов

B) телевизоров

C) бытовой техники

D) автобусов

E) мотоциклов

10.Крупнейший титаномагниевый комбинат Казахстана расположен в городе

A) Балкаш

B) Усть-Каменогорск

C) Жезказган

D) Риддер

E) Зыряновск

11.Выбери верное определение

A) Демография наука о закономерностях воспроизводства населения

B) Миграция – естественная убыль населения

C) Депортация степень населенности территории

D) Этнос соотношение между рождаемостью и смертностью

E) Урбанизация – показатель удельного веса коренного населения

12.Более 80% стали производят страны

A) ключевые развивающиеся

B) новые индустриальные

C) переходные

D) ведущие развивающиеся

E) развитые

13.На острове Мадагаскар проживают народы

A) арабы

B) малагасийцы

C) банту

D) берберы

E) бурамы

14.Клен является символом

A) Канады

B) США

C) Бразилии

D) Аргентины

E) Мексики

15.СтолицаНовойЗеландии

A) Порт-Стэнли

B) Аваруа

C) Кингстон

D) Веллингтон

E) Канберра

16.Древнегреческий ученый, описавший Каспийское море как замкнутый водоем

A) Геродот

B) Плутон

C) Аниксимандр

D) Пифагор

E) Страбон

17.Древний город на Великом Шелковом пути

A) Костанай

B) Алга

C) Сарайчик

D) Актау

E) Екибастуз

18.Крупнейшие месторождения меди сосредоточены в

A) Центральном Казахстане

B) Западном Казахстане

C) Восточном Казахстане

D) Северном Казахстане

E) Южном Казахстане

19.Качественное изменение на политической карте мира

A) земли отвоёванные у моря

B) потеря территорий во время войн

C) присоединение вновь открытых земель

D) объединение государств

E) образование межгосударственных союзов и организаций

20.Один из показателей характеризующий лесные ресурсы мира

A) количество биомассы лесов

B) количество деревьев

C) видовой состав лесов

D) размер лесных площадей

E) количество деревьев на душу населения

Инструкция: «Вам предлагаются задания, в которых могут быть один или несколько правильных ответов. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

21.Материк, который занимает пятое место по площади

A) Северная Америка

B) Евразия

C) Африка

D) Европа

E) Азия

F) Австралия

G) Южная Америка

H) Антарктида

22.Остатки нефтепереработки, употребляемые в дорожном строительстве

A) полиэтилен

B) каучук

C) цемент

D) гудрон

E) бензин

F) керосин

G) мрамор

H) пластмасса

23.Памятники природы, зарегистрированные в Алматинской области

A) «Малиновый мыс»

B) «Шынтургенские ельники»

C) «Серебряный бор»

D) «Сауырские ельники»

E) «Поющий бархан»

F) «Шарынская ясеневая лесная роща»

G) «Галочья сопка»

H) «Гусиный перелёт»

24.Государства  с высокой рождаемостью

A) Польша

B) Франция

C) Бельгия

D) Ирак

E) Дания

F) Иран

G) Чехия

H) Германия

25.Карликовые государства Европы

A) Андорра

B) Австрия

C) Бруней

D) Сингапур

E) Венгрия

F) Сан-Марино

G) Швейцария

H) Монако

26.Географические координаты состоят из

A) долготы

B) высот

C) параллелей

D) широты

E) азимутов

F) горизонталей

G) меридианов

H) бергштрихов

27.Составные части литосферы

A) гранит

B) Земная кора

C) море

D) впадина

E) верхний слой мантии

F) ядро

G) базальт

H) биосфера

28.Количество водяного пара в граммах на 1 м3 воздуха

A) относительная влажность

B) давление

C) испаряемость

D) конденсация влаги

E) осадками

F) испарение

G) абсолютная влажность

H) туманность

29.Ближайшие три планеты к Солнцу

A) Земля

B) Меркурий

C) Венера

D) Сатурн

E) Юпитер

F) Плутон

G) Марс

H) Уран

30.Государственый заказник в Акмолинской области

A) Кокшетау

B) Зеренда

C) Рахмановские ключи

D) Илийское Алатау

E) Алаколь

F) Алматы

G) Балхаш

H) Тохты

31.Растения характерные для Наурызымского заповедника

A) тамарикс

B) реликтовый сосновый бор

C) дикая яблоня малиус боката

D) женьшень

E) чёрный саксаул

F) родиола розовая

G) цитварная полынь

H) ель Шренка

32.Крупные машиностроительные центры Южного Казахстана

A) Кентау

B) Павлодар

C) Кызылорда

D) Астана

E) Петропавловск

F) Алматы

G) Караганда

H) Тараз

33.Складчатости  палеозойской эры

A) киммерийская

B) альпийская

C) каледонская

D) протерозойская

E) мезозойская

F) байкальская

G) архейская

H) Герцинская

34.Способы изображения рельефа на физической карте

A) послойная окраска

B) шкала высот и глубин

C) параллели

D) градусная сетка

E) горизонтали

F) меридианы

G) бергштрихи

H) пунсоны

35.В XIX веке русскую экспедицию, прошедшую через Тихий, Индийский и Атлантический океаны, возглавили

A) Н.Н. Пржевальский

B) И.Ф. Крузенштерн

C) С. Дежнёв

D) Ю.Ф. Лисянский

E) А.И. Чириков

F) М.П. Лазарев

G) П.П. Семёнов

H) В. Беринг

36.Отличие континентальной воздушной массы от морской

A) круглый год влажная

B) летом теплее

C) зимой холоднее

D) летом прохладнее

E) летом влажно

F) менее влажная

G) более влажная

H) зимой теплее

37.Животные, охраняемые в заповеднике Устирт

A) марал

B) розовый фламинго

C) зубр

D) дикий баран муфлон

E) реликтовая чайка

F) джейран

G) черный аист

H) соболь

38.Длина сухопутных границ Казахстана составляет свыше

A) 12564 км

B) 14542 км

C) 9877 км

D) 13394 км

E) 15342 км

F) 11150 км

G) 14898 км

H) 7552 км

39.Разница между самой близкой и самой дальней точками Земли от Солнца равна

A) 3 млн км

B) 7 млн км

C) 8 млн км

D) 6 млн км

E) 1 млн км

F) 2 млн км

G) 5 млн км

H) 4 млн км

40.Природная зона подножия хребта  Сауыр до высоты 700 метров

A) степь

B) лесостепь

C) смешанный лес

D) полупустыня

E) альпийские луга

F) саванна

G) лес

H) пустыня

 

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ ГЕОГРАФИЯ

 ЗАВЕРШЁН


 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

 

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

 1.Первой столицей Древнего Египта был город:

A) Кагера

B) Александрия

C) Каир

D) Мемфис

E) Фивы

 2.В Древнем Египте к сословию вельмож относились:

A) фараоны, писцы, надсмотрщики

B) царские советники, судьи, военачальники

C) ремесленники, судьи, илоты

D) писцы, надсмотрщики, илоты

E) воины, надсмотрщики, даруги

 3.Под ударами Османов Византия пала в:

A) 1453 г.

B) 1389 г.

C) 1363 г.

D) 1352 г.

E) 1403 г.

 4.Основной признак феодального строя:

A) постоянные войны за передел земли.

B) развитие промышленного производства.

C) превращение земли в главный источник дохода и богатства.

D) феодальная раздробленность.

E) рыночные отношения.

 5.Знаменитые Висячие сады располагались в городе:

A) Рим

B) Вавилон

C) Афины

D) Александрия

E) Иерусалим

 6.Лидерами левого крыла Конвента в годы Великой Французской буржуазной революции являлся:

A) Робеспьер

B) Варле

C) Дюмурье

D) Шометт

E) Коллерман

 7.Создать двигатели, в которых использовалась электрическая энергия,

позволили открытия:

A) Д.Менделеева

B) В.Рентгена

C) Д.Дальтона

D) М.Фарадея

E) Л.Пастера

 8.Эпоха Просвещения охватывает

A) конец XVIII в.

B) первую половину XVII в.

C) вторую половину XVII- конец XVIII вв.

D) рубеж XVIII-XIX вв.

E) конец XV-начало XVI вв.

 9.Военную интервенцию в Египет в 1882 году предприняла:

A) Турция

B) Англия

C) Франция

D) Испания

E) Италия

10.В Четверной союз вошли:

A) Англия, Россия, Франция, Сербия

B) Германия, Австро-Венгрия, Италия, Болгария

C) Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Османская империя

D) Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Османская империя

E) Англия, Россия, Франция, Италия

11.Междоусобные конфликты, сопровождавшиеся этническими чистками и массовыми убийствами в 1991-1992 гг. прошли в

A) Хорватии

B) Герцеговине

C) Словении

D) Македонии

E) Боснии

12.Колониальные войны во французских владениях – Марокко и Сирии проходили во время правления:

A) Клайвденской клики

B) Левого блока

C) Национального блока

D) Национального единения

E) Народного фронта

13.В 410 году под предводительством вождя Алариха захватили Рим племена:

A) Саксов.

B) Франков.

C) Вандалов.

D) Вестготов.

E) Остготов.

14.В Византийской империи латинский язык являлся государственным до:

A) VI века

B) IV века

C) V века

D) VIII века

E) VII века

15.Главная причина отставания Германии в XIX веке:

A) милитаризация

B) колониальное прошлое

C) раздробленность

D) жесткая централизация

E) отсутствие выхода к морю

16.Создатель супрематизма:

A) П. Гоген

B) С. Дали

C) К. Малевич

D) М. Шагал

E) П. Пикассо

17.Главная проблема в отношениях между ведущими странами мира в

 1889-1890 гг.:

A) Раздел Юго - Восточной Азии

B) Соперничество на Дальнем Востоке

C) Передел колоний

D) Противостояние экспансии США

E) Соперничество за раздел Африки

18.Большой успех Антанте во время военных действий в районе Арраса в августе 1918 г. обеспечило наступление:

A) англо-французских войск

B) итальянских войск

C) франко-англо-американских войск

D) англо-франко-русских войск

E) русских войск

19.Шестидневная арабо-израильская война произошла:

A) 1991 г.

B) 1956 г.

C) 1967 г.

D) 1982 г.

E) 1948 г.

20.«Какой глубокой была его вера в закономерность, если, работая в одиночестве, никем не поддерживаемый и не понятый, он на протяжении многих десятков лет черпал в ней силы для эмпирического исследования движения планет и математических законов этого движения!»

Так А.Эйнштейн характеризовал научный подвиг:

A) Ф.Бэкона

B) М.Планка

C) Т.Мора

D) И.Кеплера

E) А.Ватто

Инструкция: «Вам предлагаются задания, в которых могут быть один или несколько правильных ответов. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».