ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №8 для одаренных детей города Павлодар
г. Павлодар, ул. Ленина, 12
8 (7182) 53-47-14
Расписание
Партнерам

Партнерам

Новости

?зге тілді? б?рін біл - ?з тілі?ді ??рметте

?зге тілді? б?рін біл - ?з тілі?ді ??рметте

?аза?стан хал?ы Ассамблеясы «Мы? бала» республикалы? м?дени-а?артушылы? жобасы  21 а?пан к?ні Халы?аралы? ана тілі к?ні аясында бастау алды. Б?л жобаны? негізгі ма?саты – мемлекеттік тілді ?йрету ар?ылы ?аза?станды? бірегейлікті ?алыптастыру, ?о?амды? келісім мен ел бірлігін ны?айту. Халы?аралы? ана тілі к?ні мерекесіне арнал?ан  іс-шарасы бекітіліп,

дарынды балалар?а арнал?ан №8 лицей-мектебінде аталмыш мереке салтанатты т?рде ашылды. О?ушылар ?з ?нерлерімен таныстырып, ?о?амны? рухани негізі болып табылатын ?лтты? ??ндылы? туралы м?лімет алды. Халы?аралы? ана тілі к?ні мерекесіне  жоспарлан?ан шаралар да ?з жал?асын тапты. Атап айтар болса?, барлы? сынып жетекшілері сыныптарында «Язык есть исповедь народа» атты сынып са?аттарын ?ткізіп, 10, 11 сынып арасында тарих п?ні м??алімі В.И.Черненко «?аза?стан Республикасыны? Тіл туралы за?ы»  атты шара?а атсалысып, о?ушылар?а м?лімет ?сынды. Мектеп о?ушыларына, ата-аналар?а арнал?ан кітап к?рмесі ?йымдастырылды.

3-сыныптар арасында «Танымды? ойын ар?ылы тіл ме?геру» атты ойын-сауы? викториналы? саба? ?ткізіліп, о?ушылар ?ш тілде шебер с?йлейтіндерін д?лелдей т?сті. Осындай саба?ты? бір т?рі «Келер ?рпа?ты? танымында?ы ана тілі» деген атаумен 6-сыныптар арасында да ?з де?гейінде ?тті. Б??ар жырау м?ражайынан ?она?тар ша?ыртылып, 5-сынып о?ушыларына ?аза? хал?ыны? салт-д?ст?рінен ша?ын к?рініс к?рсетілді. 8-сынып арасында «Знание государственного языка – путь полиэтничного Казахстана» д??гелек ?стел ?йымдастырылды, 4-сынып о?ушылары дене шыны?тыру саба?тарында ?лтты? ойын т?рлерін тарту етті. Мерекені? салтанатты жабылуы ?аза? тіл мен ?дебиеті м??алімдері ?йымдастыр?ан «М??гілік ел – М??гілік тіл» атты іс-шарамен ая?талды. Этнос топтарыны? мемлекеттік тілді ме?геруге деген ??штарлы?ын арттыру ар?ылы ?аза?станды? ?о?амнан ?з орнын табу, ?леуметтену м?селелері шешіледі деген н?тижелер к?тілуде.