ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №8 для одаренных детей города Павлодар
г. Павлодар, ул. Ленина, 12
8 (7182) 53-47-14
Расписание
Партнерам

Партнерам

Новости

Ашы? саба? 7а

Сынып: 7

П?н: ?аза? тілі

Та?ырып:  Интернетті ?олдану

О?ыту ма?саты:  Ал?ан білімдерін практикамен ?штастыру. С?йлеу тілін ?алыптастырып, логикалы? ойлау ?абілетін дамыту. Изденімпазды??а, ?збетінше е?бектенуге т?рбиелеу.

К?тілетін н?тиже:  ?збетінше ж?мыс жасау?а ?йрету. Ал?ан білімдерін ?орытындылап ж?йелеу.Топта?ы ж?мыс ар?ылы топта?ы  ?арым-?атынасты к?рсету. 

О?ушы:
А.  Та?ырып бойынша жа?а с?здерді? ма?ынасын ажырата аламын, с?з тіркестерді ??растыра аламын.

В. Жа?а с?здерді ?олданып, с?йлем, ??рделі с?ра?тарды  ??растыра аламын.

С. Та?ырып бойынша ?з ойымды жеткізе аламын.

Кезе?

Уа?ыт

Ресурстар

М??алімні? ?рекеті

О?ушыны? ?рекеті

Ба?алау

Модуль

?йымдастыру кезе?і

 

 

 

 

 

 

 

?й ж?мысы

 

 

1-2 мин.

 

 

 

 

5 мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Амандасады.

2.Психологиялы? дайынды?.

 

 

 

3.Топ?а б?лінуді с?райды.

 

«Ішкі-сырт?ы ше?бер» стратегиясы

 

1. Амандасады

2. Треннинг:

- Бір-біріне тілек айтады

I-топ: ?аза? тілінде

II-топ: орыс тілінде

III-топ: а?ылшын тілінде

 

3. «1,2,3» сан?а саналып, топ?а б?лінеді, спикерді аны?тайды

Саба??а деген дайынды?ты к?рсетеді (тест с?ра?тары бойынша)

 

 

 

Шапала? 

 

 

 

 

КБ

ОЖТ

СТО

ОЖЕСО

 

 

 

Білу

Кіріспе б?лімі.

?ызы?ушылы?ты ояту.

5 мин

 

 

 Интербелсенді та?та Видеоролик

«Ми?а шабуыл»

 

С?ра? ?ояды: Видеороликтен нені к?рдік?

 

 

 

Жауап береді, ??гімелейді

 

Та?ырып?а шы?ады.

Ма?сатын айтады

 

 

КБ

ОЖТ, СТО, О?Б ОБ

Т?сіну

Ма?ынаны тану

 

 

10 мин

 

 

 

Ба?даршам

О?улы?. С?здік

Ба?алау пара?ы

«Жай ж?не к?рделі с?ра?тар» стратегиясы

1. М?тінмен ж?мыс жасауды т?сіндіреді

 

 

2. Тапсырманы т?сіндіреді

1. М?тінді о?иды, т?сінеді, с?здік ж?мыс орындайды, с?з тіркестерді ??растырады

(?збетінше ж?мыс)

 

2. ?р топ 1 жай, 1к?рделі с?ра? дайындайды

Топ бір-бірімен алмасады

Топты? ж?мыс

?з-?зін ба?алау

 

Топ бір-бірін ба?алайды

ОЖТ,

СТО, О?БОБ

 

?олдану

 

5 мин

Компьютер

Ба?даршам

Ба?алау пара?ы

1.Тапсырманы т?сіндіреді

 

 

1.Интернетті ?олданып, м?лімет іздейді, ?ор?айды

I топ-ЭКСПО-2017

II топ-Астана туралы

III топ-Бізді? мектеп туралы

Топ бір-бірін ба?алайды

ДжТБО ОЖТ,СТО, О?БОБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талдау

 

5 мин

Интербелсенді та?та

1.Тапсырманы т?сіндіреді:

 

1. ?р топтан 2 о?ушы шы?ып, с?йлемдерді ая?тайды

 

Топ ба?алайды

СТО

ОЖЕ

Синтез

10мин

«Конверт» стратегиясы

           1. С?ра?тарды о?иды:

            

1.    Жауап береді

Топ бір-бірін ба?алайды

ТжДБО,СТО, О?БОБ

Ба?алау

2 мин

 

1.?й тапсырмасын тсіндіреді

2. Ба?алау пара?тарын толтырып болса, тапсыру?а с?райды

3. Саба? бойынша к??іл-к?йлерін білдіруге с?райды

 

1.?й тапсырмасы: 245 б – 1 т

 

 2. Пара?тарды толтырып, комментарий жасайды

К??іл-к?йлерін білдіреді

 

 

 

 

?лкен барма?

СТО, О?БОБ

.

 

 

 

 

 

 

Дарынды балалар?а арнал?ан №8 лицей-мектебі

 

 

Ашы? саба?

М??алім: Бегенаева Г.?.

Сынып: 7А

Та?ырып: Интернетті ?олдану

 

21.11.2016 ж.