ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №8 для одаренных детей города Павлодар
г. Павлодар, ул. Ленина, 12
8 (7182) 53-47-14
Расписание
Партнерам

Партнерам

Новости

?аза? тілі мен ?дебиет м??алімі ?.А. Жакиенованы? ?ыс?а мерзімді жоспары

?аза? тілі мен ?дебиет м??алімі ?.А. Жакиенованы? ?ыс?а мерзімді жоспары

К?ні: 09.03.2016

П?ні: ?аза? тілі

Сыныбы: 3- сынып

Саба?ты? та?ырыбы

Жыл мезгілдері

Жалпы ма?саты:

О?ушыларды? жыл мезгілдері та?ырыбы бойынша с?здік ?орын дамыту

Сілтеме:

?аза? тілі о?улы?ы, о?ушыларды? сын т?р?ысынан ойлауын дамыту нысандары мен ?дістері.

О?у н?тижесі:

Та?ырып бойынша білімдерін ке?ейеді, с?з ?оры дамиды, топпен ж?мыс ?алыптасады, ?мірмен байланыстыра алады, бір- бірін ты?дай білуге ?йренеді.

Негізгі идеялар:

Мектеп, ?зара ?арым-?атынас, жан –жа?ты орта, ынтыма?тасты?

?олданылатын материалдар:

АКТ, постер, фломастер, смайликтер, А-4 пара?ы, ?лістермелі к?ртішкелер.

О?ыту формасы, технологтясы, ?дістері:

Топпен ж?мыс, жеке ж?мыс, ж?ппен ж?мыс, дарынды ж?не талантты о?ушылармен ж?мыс.

 

Саба? кезе?дері

М??алімні? іс –?рекет і

О?ушыны? іс –?рекеті

Психологиялы? дайынды?

(2 мин)

О?ушыларды орындарынан т?р?ызу. «Шатты? ше?бер» ??рады, саба?та с?ттілік тілеу. Топ?а б?лу(суреттер ар?ылы)

О?ушылар т?рады. Тілек айтып сыныпта  ахуал ту?ызады.

Топ?а б?лінеді (суреттер ар?ылы)

Білу

(5 мин)

«Б?л ?ай кезде болады?» ?ле?ді о?иды. Та?ырыпты? мазм?ны? ашу?а  жетелеуші с?ра?тар ?ояды.

-         Та?ырыпты ашады

-         Та?ырыпты? ма?саты ?андай?

Ж?мба?ты ашады,топпен бірге с?йлем ??растырады. ?з ойларын айтады.

(смайлик ар?ылы ба?алау)

Т?сіну

(5 мин)

М?тінмен ж?мыс

 

 

О?ушылар тапсырмаларды орындайды. М?тінді жеке о?иды, топпен тал?ылайды

(ба?даршам ар?ылы ба?алау)

 

?олдану

(7 мин)

 

?р топ м?тінді о?иды, с?ра? ??растыру.

М?тінді дауыстап о?иды. С?ра? ??растырады. Жауабын табады.

(бас барма? ар?ылы ба?алау)

Сергіту с?ті (2мин)

Талдау

(5 мин)

Сандарды та?ырыппен байланыстыру «Ойлан, тап!»

 

Сандарды та?ырыппен байланысады ойын ар?ылы

(ба?даршам ар?ылы ба?алау)

 

Жина?тау

(5 мин)

«?арлы кесек» ойыны

«?арлы кесек» ойынды ойнайды

Рефликсия

(4 мин)

Д?рыс  Б?рыс

С?йлмді о?иды, д?рыс, б?рыс айтып жазады.

( смайлик ар?ылы ба?алау м??алім ба?алайды)

?йге тапсырма беру

Наурыз мерекесіне байланысты сурет салып келу

Наурыз мерекесіне байланысты сурет салып келеді( сурет бойынша ??гімелейді)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашы? саба? 

3 сынып

 

 

 

 

 

 

 

                                 М??алімі: Жакиенова О.А.

 

                                                                               2016ж